ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 18. – 19.5.2012

Ve dnech 18. – 19. 5. 2012 probíhala v prostorech Měšťanské besedy výuka 2 vzdělávacích modulů a to Ekonomie a Smart administration. Odbornou garanci nad předmětem Ekonomie převzal Ing. Jiří Luňáček, PhD., MBA a nad předmětem Smart administration Mgr. Jan Hodač.

Hlavním cílem vzdělávacího modulu Ekonomie je umožnit posluchači lépe pochopit roli ekonomie v dnešním světě a to jak z pohledu mikroekonomického tak makroekonomického. Cílem je také seznámit studenty s některými specifikami ekonomiky veřejného sektoru a to pouze v té míře, aby vhodně doplnily znalosti získané v předchozím modulu Řízení veřejných financí.

Absolvování modulu Smart Administration umožní posluchačům získat přehled o tom, jaké jsou vize, cíle, postupy, organizační zajištění, postupy koordinace jednotlivých dílčích projektů a předpokládané zdroje financování projektu Smart administration v České republice.

V závěru prvního ročníku se budou, dne 7. 6. 2012, konat prezentace skupinových projektů z předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru.

 

loga_panel

Výuka – 18. – 19.5.2012