ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 20. – 21.1.2012

První výuka v roce 2012 proběhla ve dnech 20.-21. ledna. Předmětem výuky byly dva vzdělávací programy – Řízení veřejných financí a Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru. V rámci prvního předmětu, Řízení veřejných financí, navázal lektor na předchozí výuku realizovanou na počátku listopadu 2011 a seznámil účastníky studia s problematikou finanční strategie. Obsahem přednášky       Ing. Lady Rindošové byla především témata jako je personální strategie, odměňování a hodnocení pracovníků. V odpoledním bloku výuky předmětu Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru studenti pracovali rozděleni do skupin na praktických případových studiích.

V úvodu prvního přednáškového dne se oficiálně rozloučila stávající manažerka projektu, Mgr. Hana Malinová, která odchází na mateřskou dovolenou, projekt přebírá od začátku února Ing. Markéta Dobošová.Na této výuce bylo účastníkům studia předáno také první osvědčení o úspěšném absolvování prvního vzdělávacího programu – Strategického řízení. Kritériem úspěšného absolvování bylo splnění všech podmínek studia včetně hodnocení písemné práce nad 20 bodů. Tyto podmínky splnilo 45 studentů z celkového počtu 48 účastníků studia.

Následující výuka je naplánována již na 17.-18. února 2012, kdy je na programu dvoudenní výuka předmětu Řízení vztahu se zákazníkem.

 

loga_panel

Výuka – 20. – 21.1.2012