ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 30.11. a 1.12.2012

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2012 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka prvních částí dvou vzdělávacích modulů a to Řízení strategických změn a Řízení lidských zdrojů a znalostí. Odbornou garanci nad předmětem Řízení strategických změn převzal Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA a nad předmětem Řízení lidských zdrojů a znalostí doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MA.

Vzhledem k rozsahu témat obou dvou předmětů bude každý modul odpřednášen ve dvou dnech. První část výuky již tedy proběhla, další přednášky budou realizovány ve dnech 1. 2. a 2. 2. 2013.

Hlavním cílem vzdělávacího modulu Řízení strategických změn bylo rozvinout u studentů schopnosti a dovednosti, které by jim umožnily kritický pohled na jejich organizaci, naučit je identifikovat a popsat probíhající procesy a adekvátně reagovat pomocí volby nástrojů a postupů v rámci procesu změny a její vlastní realizace.

Cílem modulu Řízení lidských zdrojů a znalostí je naučit studenty uvědomit si své vlastní předpoklady a prohlubovat vlastní vize, učit se z vlastních i cizích zkušeností. Studentům bylo ukázáno, jak i ze složitých problémů lze udělat jednoduché a poté je správným způsobem vyřešit. Cílem přednášky bylo také naučit posluchače identifikovat toky znalostí v organizaci a optimalizovat je a dát návod k tomu, jak aplikovat teorii učící se organizace v rámci jejich praxe.

 

loga_panel

Výuka – 30.11. a 1.12.2012