ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 5. a 6.4.2013

Ve dnech 5.4. a 6.4. 2013 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka druhé části modulu Metody výzkumu a dále pak modulu Trvale udržitelný rozvoj. Odbornou garanci nad předmětem Metody výzkumu měla opět doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. Garantem předmětu Trvale udržitelný rozvoj se stal RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Studenti pokračovali ve studiu modulu Metody výzkumu, jehož cílem bylo umožnit získat jim přehled o základní problematice výzkumu. Aplikace výzkumu a jeho dílčích metod v praxi veřejné správy umožní nejen její efektivní fungování, optimalizaci, ale zajistí též hospodárnost procesů a aktivit díky validním a profesionálním rozhodnutím. Ve svém důsledku tudíž využívání výsledků výzkumu zajistí zvyšování kvality výkonu a řízení pracovníků veřejné správy v jejich každodenní činnosti.

Základní část vzdělávacího modulu Trvale udržitelný rozvojproběhla formou přednášek, jejichž jádrem byly diskuze zaměřené na řešení konkrétních předložených problémů v kontextu jednak právě probíraných témat, ale také v kontextu současné situace v ČR a EU. Modul Trvale udržitelný rozvoj byl koncipován tak, aby další odborný rozvoj studentů v této oblasti mohl být v rámci studia dále rozvíjen v ostatních navazujících modulech.

 

loga_panel

Výuka – 5. a 6.4.2013