ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 7.6.2012

Dne 7.6. 2012 proběhla v prostorách Měšťanské besedy výuka třetí části předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru. Výuka probíhala formou skupinových prezentací a navazovala na březnové konzultace. Účastníci se pro účely týmové práce rozdělili do skupin po 2-6 lidech a zvolili si téma pro svou práci. Členové týmů práci společně připravili a poté ji odprezentovali před svými kolegy a lektory. Cílem tak nebylo pouze napsat kvalitní odbornou práci na zadané téma, ale také svůj výzkum prezentovat a případně i obhájit před svými kolegy a zejména lektory. Výstupy hodnotila odborná čtyřčlenná komise.

Výuka v rámci 1. ročníku bylo tímto ukončena. Účastníci se znovu sejdou 12.10.2012 na dvoudenní výuce předmětu Řízení informací.

 

loga_panel

Výuka – 7.6.2012