ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výuka – 8. a 9.3.2013

Ve dnech 8.3. a 9.3. 2013 se uskutečnila v prostorech Měšťanské besedy výuka dvou vzdělávacích modulů a to Bankovnictví a finance a Metody výzkumu. Odbornou garanci nad předmětem Bankovnictví a finance převzali Ing. Karel Osička a Ing. Bronislav Hýbl. Garantem předmětu Metody výzkumu se stala doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Hlavním cílem vzdělávacího modulu Bankovnictví a finance bylo umožnit posluchačům lépe pochopit úlohu bankovního prostředí jako významného segmentu v ekonomice, dále pak získat ucelený přehled o bankovních produktech a zorientovat se v bankovním světě. Účastník získal po absolvování tohoto modulu ucelený přehled v různých oblastech financí, finančních trhů, investic a vzájemných vztahů mezi nimi.

Cílem modulu Metody výzkumu bylo umožnit studentům získat přehled o základní problematice výzkumu. Byla jim představena metodologie kvantitativního a kvalitativního výzkumu a stručně představen výzkum smíšený. Aplikace výzkumu a jeho dílčích metod v praxi veřejné správy umožní nejen její efektivní fungování, optimalizaci, ale zajistí též hospodárnost procesů a aktivit díky validním a profesionálním rozhodnutím. Ve svém důsledku tudíž využívání výsledků výzkumu zajistí zvyšování kvality výkonu a řízení pracovníků veřejné správy v jejich každodenní činnosti.

 

loga_panel

Výuka – 8. a 9.3.2013