ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Vzdělávací kurzy – 4. rok udržitelnosti projektu

V rámci 4. roku udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje, reg.č. CZ.1.07/3.2.02/02.0012, proběhlo v uplynulém roce celkem 12 vzdělávacích kurzů.

Oslovení lektoři měli možnost uskutečnit jakýkoli kurz z nabízených 15 okruhů, který shledali nejvíce prospěšným pro kolegy na svém pracovišti. Cíl projektu – vzdělávání pracovníků veřejného sektoru – byl tedy naplňován i s rizikem, že v tomto roce nebude realizováno všech 15 okruhů tak, jako tomu bylo v letech minulých.

Po uplynulém roce je zřejmé, že největší zájem je o kurzy z oblasti strategického řízení, osobní efektivity manažera nebo řízení vztahu se zákazníkem, naopak nejmenší zájem byl v tomto roce o předměty z oblasti ekonomie, bankovnictví nebo řízení lidských zdrojů. K výše zmíněnému je nutné dodat, že volba kurzů samozřejmě záleží na lektorovi a jeho oblasti zájmu.

Ve 4. roce udržitelnosti projektu byly šířeny znalosti z celkem 11 témat (téma Strategické řízení bylo realizováno 2x), realizace 4 témat byla přesunuta do roku následujícího, kdy je v plánu uskutečnit tolik vzdělávacích kurzů, aby byla naplněna podmínka udržitelnosti projektu, že každý předmět bude v průběhu 5 let realizován min. 5x.

Nadále platí, že pokud bude lektor chtít uspořádat kurz veřejný, tedy přístupný pro pracovníky veřejného sektoru z celého Plzeňského kraje, budou informace zveřejněny s dostatečným předstihem zde, na webových stránkách www.ukep.eu.

 

loga_panel

Vzdělávací kurzy – 4. rok udržitelnosti projektu