ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Vzdělávací kurzy – 5. rok udržitelnosti projektu

V rámci posledního 5. roku udržitelnosti projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje, reg.č. CZ.1.07/3.2.02/02.0012, proběhlo v uplynulém roce celkem 14 vzdělávacích kurzů.

Ke dni 30. 8. 2018 byla ukončena 5 letá udržitelnost projektu a již v úvodu lze konstatovat, že projekt byl úspěšný a jistě byl naplněn nejen hlavní cíl projektu – rozšíření znalostí vedoucích pracovníků ve veřejném sektoru v Plzeňském kraji, ale došlo i k nastartování pravidelného vzdělávání dalších zaměstnanců právě proškolenými lektory.

V posledním roce jsem se již setkávala s reakcemi, že vzdělávací kurzy probíhají i bez ohledu na konání udržitelnosti projektu, což byla velmi pozitivní zpětná vazba a důkaz toho, že projekt se stal opravdu udržitelným.

V posledním roce byli k lektorování osloveni i účastníci pilotního ověřování, kteří v době realizace rovněž prošli plným kurzem a tak mohli nabyté znalosti předávat dále i oni. Oslovení lektoři měli možnost uskutečnit jakýkoli kurz z nabízených 15 okruhů, který shledali nejvíce prospěšným pro kolegy na svém pracovišti. V průběhu roku se ukázalo, že některá témata nejsou pro pracovníky veřejné správy nijak zásadní, z toho důvodu nebylo realizováno všech 15 témat.

Po uplynulém roce je zřejmé, že největší zájem je o kurzy z oblasti strategického řízení, osobní efektivity manažera nebo řízení strategických změn, naopak nejmenší zájem byl v tomto roce o předměty z oblasti trvale udržitelného rozvoje, bankovnictví nebo metod výzkumu. K výše zmíněnému je nutné dodat, že volba kurzů samozřejmě záleží na lektorovi a jeho oblasti zájmu.

Je třeba podotknout, že udržitelnost projektu byla nastavena velmi intenzivně a i přesto, že nebyla podmínka projektu v době udržitelnosti naplněna ze 100% (celkem 95%), projekt je pokládán za velmi úspěšný a přínosný do budoucnosti konkrétních organizací, které se do vzdělávání zapojily.

 

loga_panel

Vzdělávací kurzy – 5. rok udržitelnosti projektu