ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Závěrečná pilotáž

V průběhu měsíce června se uskutečnilo závěrečné pilotní ověření všech 15 nově vytvořených vzdělávacích programů. Cílem této aktivity bylo vytvořené materiály doplnit a upravit po již proběhlé výuce lektorů a zároveň před závěrečnou evaluací. Garantem a lektorem této části pilotního ověření se stal Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, který je zároveň i lektorem na BIBS a je rovněž lektorem samotné výuky.

Dne 7. 6. 2013 proběhlo pilotní ověření programu Strategické řízení, Osobní efektivita manažera veřejného sektoru a programu Aktuální otázky z veřejného sektoru.

Následovalo pilotní ověření programu Řízení veřejných financí, Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru a Řízení informací a to dne 8. 6. 2013.

Dne 14. 6. 2013 se uskutečnilo pilotní ověření programů Řízení vztahu se zákazníkem, Ekonomie a Smart administration.

Závěrečné pilotní ověření pro vzdělávací programy Aplikační vzdělávací seminář, Řízení strategických změn, Řízení lidských zdrojů a znalostí proběhlo dne 21. 6. 2013 a dne 28. 6. 2013 se uskutečnilo pilotní ověření programů Bankovnictví a finance, Metody výzkumu a Trvale udržitelný rozvoj.

 

loga_panel

Závěrečná pilotáž