ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Projekt reaguje na nevhodné umístění a špatnou vazbu mezi autobusovou a železniční dopravou ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu je vybudování bezpečného přestupního uzlu mezi železniční a autobusovou dopravou ve vazbě na MHD. Přínosem projektu je zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Výstupem projektu je autobusový terminál, ze kterého v běžný pracovní den vyjíždí min. 72 spojů.

Dopady a přínosy realizace projektu jsou rozděleny na primární a sekundární. Sekundárními se rozumí užitek, který není cestujícímu patrný při užití terminálu, přesto existuje.

 Primární dopady:
– zvýšení bezpečnosti cestujících při přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy
– zrychlení přestupů a celkové zefektivnění organizace dopravy
– kvalitnější a rozsáhlejší zázemí pro cestující, obchody, občerstvení, kavárny, které jsou umístěny v přilehlém vlakovém nádraží

 Sekundární dopady:
– odlehčení zatížení komunikací uvnitř města Plzně o část regionálních autobusů, tj. rychlejší průjezd pro ostatní druhy dopravy
– snížení negativního vlivu hluku a imisí z dopravy, které mají svůj původ v dopravě
– revitalizace zanedbaného a esteticky nevyhovujícího veřejného prostoru

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál