ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Stavba nového přestupního terminálu v Šumavské ulici v Plzni byla úspěšně dokončena několik dní před plánovaným předáním a to 30.11.2018.

Díky vybudování nového terminálu se zkrátila dosavadní tří a půl kilometrová vzdálenost mezi přestupem z autobusu na vlak pouze na několik desítek metrů.

Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení deset stání pro autobusy.

Terminál je na západní straně propojen eskalátory se stávajícím podchodem z hlavního nádraží, nástupiště je zastřešeno přístřeškem v délce 134 metrů.

Ve východní části terminálu byl vybudován provozní objekt, kde jsou umístěny toalety a sociální zařízení s místností pro krátkodobý oddych řidičů autobusů. V těsné blízkosti provozního objektu se nachází výtah pro bezbariérový pohyb osob. 

Před terminálem se nachází parkoviště. K dispozici jsou čtyři stání ke krátkodobému parkování a dvě parkovací místa pro invalidy.

Směrem na východ od nového terminálu je odstavná plocha, která slouží rovněž jako obratiště pro trolejbusy Plzeňských městských dopravních podniků.

Dopady a přínosy realizace projektu jsou rozděleny na primární a sekundární. Sekundárními se rozumí užitek, který není cestujícímu patrný při užití terminálu, přesto existuje.

 Primární dopady:
– zvýšení bezpečnosti cestujících při přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy
– zrychlení přestupů a celkové zefektivnění organizace dopravy
– kvalitnější a rozsáhlejší zázemí pro cestující, obchody, občerstvení, kavárny, které jsou umístěny v přilehlém vlakovém nádraží

 Sekundární dopady:
– odlehčení zatížení komunikací uvnitř města Plzně o část regionálních autobusů, tj. rychlejší průjezd pro ostatní druhy dopravy
– snížení negativního vlivu hluku a imisí z dopravy, které mají svůj původ v dopravě
– revitalizace zanedbaného a esteticky nevyhovujícího veřejného prostoru

 

Realizace: červen 2017 až listopad 2018

Celkové náklady: 169 020 366,60 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z IROP: 99 999 999,89 Kč

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

 

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál