ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Předmětem projektu bylo prodloužení tramvajové tratě o 1,39 km na území Borských polí v Plzni.

Díky realizaci projektu dochází ke zvýšení kvality cestování a bezpečnosti cestujících a snížení přepravní doby a negativních efektů z autobusové dopravy.

Souběžně s projektem byl realizován i projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova-Dobřanská,

zde dochází k významné synergii.

 

Projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať reaguje na rychle se rozvíjející jihozápadní část města Plzně s názvem Borská pole.

V zóně, o ploše zhruba 350 ha, vyrostl během posledních let nový univerzitní kampus Západočeské univerzity, průmyslová zóna, obchodní a administrativní centra, bytové domy.

Vzhledem k řadě volných ploch a schválené územně-plánovací dokumentaci je zde předpoklad daląího rozvoje všech uvedených funkcí a rozvoje bydlení.

S tím souvisí i růst poptávky po přepravě. Toto území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusovou dopravou, od roku 2011 přibyla jedna linka trolejbusu.

Tato skutečnost se negativně projevovala z pohledu environmentálních aspektů, kdy dotčené území bylo obsluhováno trakcí s nejvyšší mírou negativních dopadů na životní prostředí.

 

Projekt si kladl několik cílů:

1) Snížení negativních efektů spojených s provozem autobusové trati – prodloužením tramvajové trati na Borská pole došlo k nahrazení významné části dopravního výkonu autobusové trakce trakcí tramvajovou, která má nižší negativní dopady na životní prostředí z pohledu emise skleníkových plynů, škodlivin a hlukové zátěže.

2) Zkrácení přepravní doby cestujících v ose severní předměstí – centrální část města – Borská pole – realizací projektu vzniklo přímé spojení v uvedené ose bez nutnosti přestupu. Ve výsledku dochází ke zkrácení jízdního času o 6 minut na jednu cestu v pracovní den. Vzniká tak konkurenceschopné spojení vůči IAD.

3) Zvýšení pohodlí a bezpečnosti přepravy cestujících – realizací projektu odpadla nutnost přestupu v nevyhovujícím terminálu Bory. Tím dochází k významnému zvýšení pohodlí cestujících díky rozložení přepravního výkonu a zároveň zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří dojedou tramvají až do cíle bez nutnosti přestupu, a nebo přestoupí v novém terminálu Kaplířova/Dobřanská, který umožňuje bezpečnější pohyb pro cestující.

Dne 10.9.2018 byly zahájeny stavební práce. Projekt byl ukončen v říjnu 2020.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Doprava. Výše dotace činila  318,8 mil. Kč.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

 

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať