ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Orgány DSO Povodí Berounky – aktuální složení

Orgány svazku:
Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří jej starostové jednotlivých členských obcí. Shromáždění zástupců se schází k jednání minimálně 2x ročně, vždy nejpozději do 30.6. a 30.11. příslušného kalendářního roku.

Členové výkonné rady:
– Martin Zrzavecký – předseda výkonné rady
– Ing. Miroslav Mach – místopředseda výkonné rady
– Václav Kočí – člen výkonné rady
– Jan Poduška – člen výkonné rady
– Mgr. Karel Naxera – člen výkonné rady

Členové dozorčí rady:
– Zdeněk Pavlíček – předseda dozorčí rady
– Ing. Jaroslav Egrmajer – místopředseda dozorčí rady
– Mgr. Martin Baxa – člen dozorčí rady
– Ing. Michal Hodek – člen dozorčí rady
– Marek Krivda – člen dozorčí rady

Orgány DSO Povodí Berounky – aktuální složení