ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Cílem projektu Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská je vybudovat bezpečný přestupní uzel mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou.

Přínosem projektu je zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy – veřejná linková doprava, městská hromadná doprava.

Projekt bude realizován z důvodu zajištění vyšší míry bezpečnosti při přestupu velkého objemu cestujících v současném uzlu MHD x VLD, a to u křižovatky ul. Klatovská (silnice I/27) x Kaplířova x U Borského parku. V souvislosti s tímto projektem bude realizován zároveň projekt „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“, jehož smyslem je přivedení tramvajové dopravy do lokality Borských polí. Terminál bude umožňovat přestup mezi autobusy VLD, autobusy MHD a tramvají. Tím dojde k pružnějšímu přestupu, a tak úspoře času cestujících.

Stávající přestup z páteřní linky tramvaje na autobusy MHD obsluhující okrajové části města Plzně se odehrává na konečné linky č. 4 – Bory, který neposkytuje komfortní prostor pro pohyb a čekání cestujících a zároveň neposkytuje dostatečný prostor pro odstav autobusů MHD. Přesun cestujících mezi linkami tramvajové, autobusové MHD a autobusové VLD se odehrává převážně přes silnici I/27, která je zatížena osobní automobilovou dopravou. Proto je přestupní uzel Kaplířova -Dobřanská lokalizován na okraji města Plzně a zároveň na okraji rozsáhlého území (výměra cca 350 ha) Borských polí, které jsou charakterizovány širokou strukturou aktivit – průmyslový areál, obchodní zóna a kampus Západočeské univerzity.

Stavební práce spojené s realizací terminálu zahrnují sejmutí ornice a kořenového systému, demontáž přeložky příslušenství ploch, likvidace hnojiště, výstavba ploch v točce Dobřanská, investice do úprav Dobřanské ulice, kanalizace, odvodnění, veřejné osvětlení, koordinační a napájecí kabely a sadové úpravy.

Díky realizaci projektu dojde k:

1) zvýšení bezpečnosti cestujících při přestupu mezi linkami MHD a VLD – dojde k přesunutí přestupu cestující z nevyhovujícího přestupního místa na rušné křižovatce do jednoho uzlu

2) časové úspory cestujících směrem a z lokality Borských polí – koncentrací  tří druhů dopravy v jednom bodě se zrychlí přestupy

3) zefektivnění organizace linek městské a regionální dopravy – snížení intenzity souběhu linek MHD a VLD

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská