ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Stavební práce a sadovnické úpravy

Projekt: Úprava vnitrobloku Divadelní 3 a sanace opěrné zdi

Na podkladě zadání veřejné zakázky na provedení zpevněné parkovací plochy ze žulové dlažby, chodníku, dešťové přípojky, oplocení a pojezdových vrat byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka firmy CETINA a KENAUR s.r.o. Firma provedla zadané stavební práce spolehlivě dle zadání investora, a to i přes komplikace způsobené havarijním stavem opěrné zdi.

Stavební práce a sadovnické úpravy