ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Ukončení projektu a poděkování

Projekt: Úprava vnitrobloku Divadelní 3  a sanace opěrné zdi

Dne 29.10.2008 byl odborem stavebně správním Magistrátu města Plzně vydán kolaudační souhlas pro stavbu úpravy vnitrobloku Divadelní 3 – parkoviště a zpevněné plochy, sanace opěrné zdi, rekonstrukce zahrady. Zejména sanace opěrné zdi výrazně zlepšila vzhled Divadelní ulice.

Za realizaci stavebních prací děkujeme firmám CETINA A KENAUR, s.r.o. a GEOINDUSTRIE, s.r.o.

Za realizaci sadovnických úprav děkujeme firmě Lesní společnost Stříbro, a.s.

 

Ukončení projektu a poděkování