ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Úpravna vody Plzeň

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) byl pověřen svým zřizovatelem, statutárním městem Plzeň, k zastupování statutárního města Plzně ve věci realizace projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň.

Návrh koncepce rekonstrukce stanovil čtyři základní doporučení, a to změnu výkonu úpravny vody pro dlouhodobý výhled, doplnění a opravu technologické části úpravny vody, tedy strojních a elektrických zařízení, stavební úpravy, které souvisejí s doplněním technologické linky úpravny vody, rekonstrukci a sanaci stavebních konstrukcí a zajištění zvýšení kvality pitné vody v platných parametrech.

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň byla zahájena dne 25. září 2013, předpokládané ukončení je 31.3.2016.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků rozpočtu města Plzně.

 

Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Úpravna vody Plzeň