ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Logo IROP_CZ_ITI_MMR

Cíl projektu:

Předmětem projektu je vytvoření 8 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni. Hlavním cílem projektu je nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení. Projekt pomáhá budovat infrastrukturu pro řešení problematiky sociálního vyloučení cílové skupiny a snižuje počet osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených.

Město Plzeň upraví dům na adrese U Radbuzy 8, jenž dříve sloužil jako kanceláře a laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni, na osm malometrážních bytů pro sociální bydlení. Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na 13,7 milionu korun, přičemž více jak 8 milionů bude uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rekonstrukce objektu bude dokončena nejpozději do konce září 2020.

Dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a zadní dvorek o velikosti přibližně 111 metrů čtverečných. V objektu vznikne osm bytů 1+1 o ploše od 32 do 46 metrů čtverečných.

V každém patře včetně nově přistavěného podkroví budou dva byty a místnost, která bude sloužit jako prádelna a sušárna. V podzemí vzniknou sklepní kóje a dvě technické místnosti.

Přestavba bude zahrnovat sanace zdí a zajištění stropů. Budou vybudovány nové rozvody vody a kanalizace, upravena elektroinstalace a vytápění. Provedena bude rovněž demolice stávajících příček a kleneb a výstavba nových příček. Položeny budou nové podlahy, vyměněny okna a dveře. Ve vnitrobloku budou provedeny úpravy terénu, zeleně a opraven zděný plot.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/).

 

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni