ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Předmětem projektu „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ je výstavba sběrného dvora odpadů v Městském obvodě Plzeň 2 – Slovany, kde není v provozu žádný sběrný dvůr odpadů v majetku města Plzně.

Jedná se o stavbu nového sběrného dvora odpadů na pozemcích ve vlastnictví města Plzně, které jsou v současné době nevyužívané. Tento areál se nachází v intravilánu města Plzně, na křižovatce ulic U Seřadiště a Na Bořích.

Nový sběrný dvůr bude na zpevněné ploše o rozměru cca 3100m2, oplocen neprůhledným plotem do výše 2 m. Bude vybaven velkoobjemovými kontejnery v počtu 21 kusů, které budou umístěny pod přístřeškem s nosnou ocelovou konstrukcí a polykarbonátovou střechou, budou zde dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny, typizovaná buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. Mobilní EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů, který bude zabezpečen proti úniku nebezpečných látek (dvouplášťový, atestovaný). Celý prostor bude pod kamerovým zabezpečením. Evidence odpadů bude vedena na PC s nainstalovaným programem vedení evidence odpadů v souladu s platnými předpisy.

Realizace projektu je plánována na rok 2019.

 

Výstavba sběrného dvora Na Bořích