ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

V rámci projektu Výstavba sběrného dvora Na Bořích byl splněn cíl projektu a byl vybudován nový sběrný dvůr v ulici Na Bořích. Tím byla vytvořena kapacita 3 175 tun odpadů za rok, zkvalitněna infrastruktura v oblasti hospodaření s odpady a také zlepšení možnosti odevzdávání odpadů na sběrné dvory v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany a dále ostatních městských obvodů v rámci města Plzně a v neposlední řadě zefektivnění a zkvalitnění městského systému s nakládání s odpady.

V současné době plní sběrný dvůr funkci ke které byl vybudován, a to, že umožňuje odevzdávání odpadů obyvatelům městské části Plzeň Slovany a také celé Plzně.

 

 

 

 

Výstavba sběrného dvora Na Bořích