ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚpříspěvková organizace

Přehled výzev 2014–2020 a 2021-2027

V kategorii „Přehled výzev 2014-2020 a 2021-2027″ najdete vybrané výzvy a dotace vyhlašované v rámci fondů EU, ministerstvy ČR, Evropskou komisí, nadnárodními fondy, Krajským úřadem Plzeňského kraje a národními nadacemi, které jsou zaměřené pro potřeby místní správy a samosprávy (obce, organizace řízené nebo založené obcemi).

Podrobné informace o dotacích získáte v dokumentu:

Přehled výzev

 

Přehled je rozčleněn do tematických okruhů, a to:

 1. Životní prostředí (vodohospodářská infrastruktura, odpady, energetické úspory, zeleň)
 2. Doprava
 3. Školství, vzdělávání a sport
 4. Sociální oblast, zaměstnanost, bydlení, zdravotní péče
 5. Kultura
 6. Cestovní ruch
 7. Podpora podnikání, inovace, konkurenceschopnost
 8. Veřejná správa, územní rozvoj, řízení rizik, bezpečnost
 9. Přeshraniční spolupráce
 10. Nadnárodní spolupráce
 11. Ostatní

Každý okruh je dále rozdělen na výzvy aktuálně vyhlášené ve vymezeném období, na výzvy otevřené/probíhající a na výzvy plánované.

U každé výzvy je uveden vyhlašující subjekt / operační program, zdrojový odkaz, stručný popis zacílení podpory, nejzazší datum ukončení výzvy (u plánovaných výzev také termín předpokládaného vyhlášení), příp. datum nejzazšího ukončení realizace projektu a míra spolufinancování.

Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány.